ساعت کاری: 12 الی 24
7 روز هفته

Phone: +989100641010

info.10Cafe@gmail.com
Alisamimirad@gmail.com

آدرس: ارومیه، رودکی، 100 متری تیموری، نبش 20 متری دوم